10 สิ่งที่คุณได้รับจากการท่องเที่ยว

10 สิ่งที่คุณได้รับจากการท่องเที่ยว

  • ส่งถึงเพื่อน

สิ่งที่คุณได้รับจากการท่องเที่ยว

1. เพื่อนหลากหลายชาติ หลากหลายวัฒนธรรม

2. คุณจะเข้าใจตัวเองมากขึ้น

3. เข้าใจวัฒนธรรมของประเทศตัวเองดีขึ้น

4. มีมุมมองในการใช้ชีวิตมากขึ้น

5. กล้าที่จะเดินออกจากโลกที่คุ้นเคย

6. ทักษะการจัดสรรเวลาและเงินทองดีขึ้น

7. ความสามารถในการอยู่คนเดียว โดยไม่ต้องพึ่งพาใคร

8. มั่นใจในตัวเองมากขึ้น

9. หลากหลายสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ อย่างที่ไม่มีหนังสือเล่มไหนเคยสอนคุณมาก่อน

10. ความปรารถนาที่จะไปเที่ยว โดยไม่ลังเลใจ

ดูทั้งหมด

ท่องเที่ยว