เหตุผลของคนชอบเดินทางท่องเที่ยว

เหตุผลของคนชอบเดินทางท่องเที่ยว

  • ส่งถึงเพื่อน

หลายคนถาม ทำไมชอบเดินทางท่องเที่ยวจังเลย? อยากจะบอกว่า ไม่เพียงแค่ชอบ แต่มันคือส่วนหนึ่งของชีวิต การออกไปเพื่อพบเจอสิ่งที่เราไม่คุ้นเคย เป็นการฝึกตัวเองแบบหนึ่ง และบางครั้งเราจะค้นพบความหมายของการเดินทางและมีชีวิตอยู่โดยที่เราไม่ตั้งใจ

 

 

1. เพื่อเรียนรู้วิถีของชีวิตที่แตกต่าง และหลากหลาย ทำความเข้าใจว่าโลกนี้ไม่คงที่และผันแปร

2. เพื่อฝึกการเปิดใจและเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน เพราะบางทีเราไปเที่ยวเราจะพบเจอผู้คนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนเรา เราจะทำยังไงเพื่อปรับตัวเองให้เข้ากับผู้อื่น หรือ สิ่งแวดล้อมในสถานที่นั้น ๆ ได้อย่างเหมาะสม

3. เพื่อทำให้เราได้เรียนรู้ว่า เราไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาล เราต่างเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันบนโลกใบนี้

4. เพื่อพบเพื่อนใหม่ ได้แลกเปลี่ยนพูดคุยมุมมองที่เราต่างก็เคยมีมา บางทีคำพูดของคนแปลกหน้าเพียงคำเดียวอาจเปลี่ยนเราไปทั้งชีวิต หรือบางทีก็ได้เพื่อนใหม่ที่กลายเป็นเพื่อนสนิท หรือกลายเป็นคู่ชีวิตในที่สุดก็เป็นได้

5. เพื่อไปแฮงค์เอาท์ชีวิต คือ ไปทำอะไรในสิ่งที่เวลาปกติเราไม่ทำ เช่น ไปปีนเขา  ไปเล่นสกี  ไปไต่หน้าผา  ไปเป็นครูอาสาสอนเด็กน้อยที่อยู่บนดอย  ไปปฏิบัติธรรม  ไปแสวงบุญ เป็นต้น

ดูทั้งหมด

ท่องเที่ยว