3 ความลับของ...ฤดูฝน


ฝนตกปรอยๆหรือฝนเทลงมา เป็นความกังวลของนักเดินทางหลายคน ทำให้หน้าฝนไม่ค่อยอยากไปเที่ยวไหน แต่สำหรับนักเดินสายการได้เดินทางคือความสุข สายฝนก็หยุดการออกเดินทางของพวกเขาไม่ได้และการเดินทางช่วงหน้าฝน