สินค้าของ Tavii รับประกันความพอใจในการใช้งาน 1 ปี 

สินค้า Tavii ทุกรุ่นรับประกันซ่อมฟรีเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพและใช้งานอย่างสบายใจ สามารถส่งซ่อมได้ที่ Tavii ทุกสาขาหรือส่งไปรษณีย์มาที่ Tavii ค่ะ 

เมื่อได้รับสินค้าและซ่อมเสร็จจะติดต่อให้ลูกค้ามารับในสาขาที่สะดวกหรือส่งไปรษณีย์ค่ะ