Tavii Brand

คำว่า Tavii มีแรงบันดาลใจมาจากคำว่า Travel มีความหมายเกี่ยวกับการออกไปเที่ยวและผจญภัย การออกแบบใช้สัญลักษณ์เป็นรูปนก ที่สามารถบินไปได้ทั่วทุกหนทุกแห่งอย่างอิสระ 

Tavii

 

Brand Concept

Tavii เป็นแบรนด์กระเป๋าของคนเมือง ในการผสมผสารวัสดุร่วมสมัย ที่ออกแบบมาเพื่อการท่องเที่ยวหรือออกไปนอกบ้านทำงาน หรือท่องเที่ยว ไปคนเดียว หรือกับครอบครัว เพื่อไปพบเห็นสิ่งต่างๆ และเรียนรู้สิ่งใหม่ ในทุกๆ วัน

Tavii